Senast publicerat 02-03-2022 14:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 8/2021 rd

Informationen är vår - medborgarinitiativ om tryggande av Yles textinnehåll

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen, enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum29.09.2021UndertecknareAlexander ProctorÖvriga undertecknare54425Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

01.10.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.10.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

01.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 250/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 8/2021 rd förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat19.10.2021
Behandlingen avslutad22.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rundradioverksamhetdatanätnyheter (meddelanden)yttrandefrihetRundradion