Senast publicerat 03-03-2022 15:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 9/2019 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av skogslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum22.10.2019UndertecknareHarri HölttäÖvriga undertecknare50698Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2021.

Första behandlingen

16.11.2021
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 9/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.11.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

25.11.2021
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 och 2 i medborgarinitiativ MI 9/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

26.11.2021
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.11.2019
Behandlingen avslutad20.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kalhyggenstatens markstatens skogarskogsodling