MI 9/2019 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av skogslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum22.10.2019
Undertecknare
Harri  Hölttä
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare50698
Meddelat i plenum
Datum23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.11.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 03-03-2020 18:01