Senast publicerat 24-06-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 9/2020 rd

Medborgarinitiativ med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av elmarknadslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum21.01.2021UndertecknareAri  RehnforsÖvriga undertecknare52219Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

03.02.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.02.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd samt medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 7/2020 rd och AM 119/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2021
Behandlingen avslutad16.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elmarknadenelöverföringinternpriserinvesteringarelnätprissättning