Senast publicerat 22-06-2022 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 9/2021 rd

Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Allmän debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum15.10.2021UndertecknareIikka KiviÖvriga undertecknare52060Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

19.10.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jaktutrotningshotade djurfridlysta djurartskyddvillebråd