Senast publicerat 29-03-2017 10:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 1/2016 rd

Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende 

Datum29.08.2016Lämnats avbiträdande justitieombudsmanMaija Sakslin

Debatt

07.09.2016
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bundenhetekonomiska bindningarjustitieombudsmän