Senast publicerat 15-06-2017 09:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 1/2017 rd

Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum09.06.2017Lämnats avbiträdande justitieombudsmanPasi PölönenÄrendet har lämnats till riksdagen.

Debatt

14.06.2017
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar