Senast publicerat 09-03-2018 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2016 rd

Övrigt ärende godkännande av tjänste- och arbetskollektivavtalet 1.12.2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen avslutad i utskottet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum02.12.2016FöredragandeFinansministerietÄrendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtal