Senast publicerat 22-03-2018 09:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2018 rd

Övrigt ärende: tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av vpj-avtal i vissa situationer som hänför sig till organisationsförändringar; godkännande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum15.03.2018Ärendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtalorganisationsförändringar