Senast publicerat 19-08-2020 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
124/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum17.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2020.

Enda behandlingen

18.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.03.2020
Behandlingen avslutad18.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagbefogenheterhälso- och sjukvårdmedicinervarorservicebegränsningarförordningar