Senast publicerat 12-03-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
187/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum05.03.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

08.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.3.2021.

Enda behandlingen

11.03.2021
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen bör 2 och 3 § upphävas till den del de gäller utövning av befogenheterna i landskapet Åland och att förordningen till övriga delar får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

11.03.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

12.03.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2021
Behandlingen avslutad10.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagbefogenheterundantagstillståndsmittsamma sjukdomarcoronavirussocial servicehälsovårdstjänsterspecialsjukvårdprimärvårdutsatt tidgrundrättigheter