Senast publicerat 28-07-2020 11:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 23/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Författningssamlingen
363/2020
Beslut
Godkänts

Övrigt ärende Överlämnats

Datum12.05.2020UtarbetareSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

13.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020.

Enda behandlingen

03.06.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

04.06.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.05.2020
Behandlingen avslutad03.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagförordningarkommunerhälso- och sjukvårdutan brådskasjukvårdutsatt tidspecialsjukvårdsocialvårdcoronavirussmittsamma sjukdomar