Senast publicerat 28-07-2020 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 24/2020 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum13.05.2020Lämnats avbiträdande justitieombudsmanMikko SarjaEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Debatt

27.05.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar