Senast publicerat 12-12-2017 14:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2017 rd

Övrigt ärende: Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 7.12.2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum01.12.2017Ärendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtaltjänstemän