Senast publicerat 15-01-2020 17:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2018 rd

Regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av vallagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Övrigt ärende Överlämnats

Datum21.09.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerRegeringen lämnade ett initiativ till riksdagen för behandling.

Meddelat i plenum

25.09.2018
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Ålandval (samhälleliga händelser)EuropaparlamentsvallandskapsdagarvalkretsarsjälvstyrelseEuropaparlamentetEuropeiska unionen