Senast publicerat 11-03-2022 10:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2020 rd

Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Författningssamlingen
127/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum17.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020.

Enda behandlingen

19.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2020
Behandlingen avslutad19.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

beredskapslagförordningarkommunerhälso- och sjukvårdutan brådskasjukvårdutsatt tidspecialsjukvårdsocialvårdcoronavirussmittsamma sjukdomar