Senast publicerat 23-03-2021 10:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Författningssamlingen
185/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum08.03.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

11.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.03.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2021.

Enda behandlingen

18.03.2021
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad den 8.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.03.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.03.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat16.03.2021
Behandlingen avslutad18.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagbefogenheternäringsställenrestaurangerstängningbegränsningarcoronavirussmittsamma sjukdomar