Senast publicerat 31-01-2020 16:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 4/2017 rd

Övrigt ärende Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum18.12.2017UndertecknarejustitieombudsmanPetri JääskeläinenEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

19.12.2017
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

20.12.2017
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar