Senast publicerat 29-03-2021 17:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 4/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
Författningssamlingen
217/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum17.03.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

18.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.3.2021.

Enda behandlingen

26.03.2021
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård upphävs till den del den gäller avvikelse från tidsfristerna inom mentalvårdstjänster för barn och unga och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.03.2021
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat19.03.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälso- och sjukvårdspecialsjukvårdutsatt tidvårdgarantikommunerberedskapslagundantagstillståndcoronavirussmittsamma sjukdomar