Senast publicerat 17-05-2021 10:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 5/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Författningssamlingen
258/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum29.03.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Meddelat i plenum

06.04.2021
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.4.2021.

Enda behandlingen

09.04.2021
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad 28.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.04.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

12.04.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat07.04.2021
Behandlingen avslutad08.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

näringsställenöppethållningbegränsningarsmittsamma sjukdomarcoronavirusstängningområdenlandskap (administrativa områden)