Senast publicerat 18-12-2020 10:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Författningssamlingen
131/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum20.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

24.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast onsdag 25.3.2020 kl. 11.00.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.03.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020.

Enda behandlingen

25.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att de gällande 1 och 2 samt 4—11 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs, och att förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

grundläggande utbildningbegränsningarförordningar