Direkt till innehållet

RP 1/2017 rd

Senast publicerat 22-11-2017 10:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Stadfäst
24.02.2017
Författningssamlingen
128/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.02.2017UndertecknareJord- och skogsbruksministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.02.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2017.

Första behandlingen

14.02.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.02.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.02.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad10.02.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

bekämpningsmedelrester av bekämpningsmedellivsmedelfodermedelväxtskyddEU-länderoljehampaEuropeiska unionenLivsmedelssäkerhetsverket