RP 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 101 § i luftfartslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2020
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Niklas  Vainio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum28.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad26.03.2020
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsäkerhetsutredningar  säkerhetskontroller  flygplatser  personal  flygbranschen  passagekontroll  flygtrafik  flygpost  säkerhetspolis  polisen  organiserad brottslighet  rätt till information  antiterrorism  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 7.4.2020 11:31