RP 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 101 § i luftfartslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2020
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Niklas  Vainio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.02.2020
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsäkerhetsutredningar  säkerhetskontroller  flygplatser  personal  flygbranschen  passagekontroll  flygtrafik  flygpost  säkerhetspolis  polisen  organiserad brottslighet  rätt till information  antiterrorism  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 26.2.2020 13:34