Senast publicerat 05-08-2021 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
266/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 101 § i luftfartslagen
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
267/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.02.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådNiklas VainioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.

Första behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad26.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

säkerhetsutredningarsäkerhetskontrollerflygplatserpersonalflygbranschenpassagekontrollflygtrafikflygpostsäkerhetspolispolisenorganiserad brottsligheträtt till informationantiterrorismEuropeiska unionenTransport- och kommunikationsverket