Senast publicerat 22-06-2021 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.02.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådJuhani KorhonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rättsskyddrättshjälpcivilrättfamiljerättbrottmålinternationella överenskommelserPolen