Senast publicerat 13-03-2018 11:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 10/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av i gruvlagen
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
307/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.02.2017UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerMika LintiläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.4.2017.

Första behandlingen

18.04.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.04.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

25.04.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

26.04.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.04.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.04.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.03.2017
Behandlingen avslutad05.04.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gruvdriftgruvormalmletningtillstånd (lov)säkerhetguldvaskningskyddszonerNatura 2000