RP 10/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av äktenskapslagen
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1125/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 88 § i växellagen
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1126/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 66 § i checklagen
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1127/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 § i lagen om gåvoutfästelser
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1128/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 20 kap. i ärvdabalken
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1129/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 76
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa  Paatero
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Isamaria   Mäkiaho
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-79. i proposition RP 10/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 80. och 81. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-79. i proposition RP 10/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 80. och 81. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad23.10.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmagistrater  regionförvaltningsverk  personregister (personupplysningar)  register  datasekretess  organisationsförändringar  befogenhet  Åland  demografiska informationssystem  Befolkningsregistercentralen  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Senast publicerat 03-03-2020 17:31