Senast publicerat 04-09-2020 08:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
566/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
568/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
570/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.02.2020UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.05.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Mottagande av utlåtande

27.05.2020
Grundlagsutskottet: GrUU 9/2020 rd.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.

Första behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

26.02.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.02.2020
Behandlingen avslutad11.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konsumentskyddpåföljderavgiftermarknadsrättförvaltningslagskipninggrundlagsenlighetändringssökandeförvaltningsdomstolar (domstolar)rättegångförvaltningsärendenHögsta förvaltningsdomstolen