Senast publicerat 29-08-2017 15:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 100/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av räddningslagen
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1171/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1172/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016.

Första behandlingen

08.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad26.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

räddningsverksamhetnödcentralerrätt till informationregisterinformationssystemanvändareloggarövervakningmyndigheterGränsbevakningsväsendet