Senast publicerat 03-06-2019 11:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 100/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

(Alkohollagen 2017)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Alkohollag
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1102/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1103/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1104/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 30 kap. 1 a § i strafflagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1105/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i lagen om ordningsbotsförseelser
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1106/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.09.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 14.12.2017.

Första behandlingen

14.12.2017
Riksdagen bordlade ärendet till ett tredje plenum som hålls i dag.

Första behandlingen

14.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.12.2017
Ärendet remitterades till stora utskottet på grund av att riksdagen inte godkände innehållet i lagförslag 1 enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Bordläggning av betänkandet

15.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.12.2017.

Första behandling

15.12.2017
Lagförslagets första behandling avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 100/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 4, 6, 8, 12/2016 rd, 34, 42/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Dessutom godkände riksdagen ledamot Hannakaisa Heikkinens förslag till uttalande. Riksdagen beslutade att regeringen har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.09.2017
Behandlingen avslutad14.12.2017
Behandlingen avslutad15.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

alkoholdryckernäringartillverkningalkoholindustriminuthandelgårdsvinersahtiölegenkontrolltillstånd (lov)hotellverksamhetkosthållsbranschenrestaurangeröppethållningalkoholalkohollagutskänkningövervakningmyndighetermonopolåldersgränseralkoholpolitikimportalkoholproblemalkoholanvändningsocial- och hälsovårdsreform