RP 100/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

(Alkohollagen 2017)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Alkohollag
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1102/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1103/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1104/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 30 kap. 1 a § i strafflagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1105/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 17 § i lagen om ordningsbotsförseelser
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1106/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 19
Överlämnats
Datum14.09.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 14.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Riksdagen bordlade ärendet till ett tredje plenum som hålls i dag.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Ärendet remitterades till stora utskottet på grund av att riksdagen inte godkände innehållet i lagförslag 1 enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Lagförslagets första behandling avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 100/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 4, 6, 8, 12/2016 rd, 34, 42/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Dessutom godkände riksdagen ledamot Hannakaisa Heikkinens förslag till uttalande. Riksdagen beslutade att regeringen har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.09.2017
Behandlingen avslutad14.12.2017
Behandlingen avslutad15.12.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Stora utskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordalkoholdrycker  näringar  tillverkning  alkoholindustri  minuthandel  gårdsviner  sahti  öl  egenkontroll  tillstånd (lov)  hotellverksamhet  kosthållsbranschen  restauranger  öppethållning  alkohol  alkohollag  utskänkning  övervakning  myndigheter  monopol  åldersgränser  alkoholpolitik  import  alkoholproblem  alkoholanvändning  social- och hälsovårdsreform   
Senast publicerat 03-06-2019 11:35