Direkt till innehållet

RP 100/2019 rd

Senast publicerat 04-08-2020 11:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 100/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
358/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
359/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
Beslut
Godkänts
Rubrik
 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta platformar belägna på kontinentalsockeln
Beslut
Godkänts
Rubrik
 Godkännande av att Finland avger en förklaring enligt artikel 3 b i 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2019UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredraganderättschefKaija SuvantoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2020.

Första behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände protokollen och förklaringen i proposition RP 100/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2020
Behandlingen avslutad17.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjöfartantiterrorisminternationella överenskommelserkontinentalsockelflottarbrottsbekämpningfarkostersprängämnenradioaktiva ämnenmassförstörelsevapenoljaflytgasbrott (juridik)sjöräddning