Senast publicerat 07-09-2022 14:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 100/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022UndertecknareinrikesministerKrista MikkonenUndertecknareInrikesministerietFöredragandeledande expertTuuli TuunanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utlänningarutkomstuppehållstillståndfamiljeåterföreningbarn (familjemedlemmar)barnets rättigheterminderårigaskyddande