Senast publicerat 09-01-2019 16:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 101/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1061/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.08.2018Undertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi LanttolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2018.

Första behandlingen

20.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.09.2018
Behandlingen avslutad14.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statens pensionerpensionsavgifterarbetspensionerinvalidpensionerarbetsgivarekalkylmodellerKeva