RP 101/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1061/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum23.08.2018
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Päivi  Lanttola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum16.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 101/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum23.11.2018
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 101/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2018
Behandlingen avslutad14.11.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatens pensioner  pensionsavgifter  arbetspensioner  invalidpensioner  arbetsgivare  kalkylmodeller  Keva 
Senast publicerat 9.1.2019 16:55