Direkt till innehållet

RP 101/2019 rd

Senast publicerat 10-08-2020 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 101/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
88/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
89/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
90/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
91/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2019UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandeavdelningschefTero KurenmaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2020.

Första behandlingen

18.02.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 101/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.02.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 101/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.02.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad14.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skjutvapenskjutbanorpolisenvapen (stridsredskap)informationssystemdröjsmålelektronisk ärendehanteringövergångstid