RP 101/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.06.2020
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Outi  Äyräs-Blumberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum23.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum23.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum23.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum26.06.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum26.06.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.06.2020
Behandlingen avslutad22.06.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 26-06-2020 15:10