Senast publicerat 13-01-2022 13:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 101/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
582/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.06.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareOuti Äyräs-BlumbergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020.

Första behandlingen

23.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.06.2020
Behandlingen avslutad22.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusinformationssystemmobilapplikationerpersonuppgifterspårbarhetsmittbäraredatasekretess