Senast publicerat 22-06-2022 15:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 101/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefPauli KariniemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat22.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kreditgivningregisterövervakningkreditinstitutbostadslånskuldsättningbostadsaktiebolaghushållnybyggnadpriser (kostnader)konsumentskyddutsatt tidinsolvensFinansinspektionen