Senast publicerat 07-11-2018 14:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
813/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017.

Första behandlingen

09.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.11.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.11.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.11.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2017
Behandlingen avslutad27.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skuldrådgivningkonsumentrådgivningbetalningsoförmågarättshjälpsbyråerekonomisk fostranköptjänsterelektroniska tjänsterJustitieministeriet