Senast publicerat 30-12-2021 16:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
513/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 § i en lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
514/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2019UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMarja IsomäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020.

Första behandlingen

27.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 102/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 102/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2020
Behandlingen avslutad19.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förvaltningförvaltningsorgankommunerandelslagfullmäktigeorgan (organisationer)regeringarverkställande direktörerelektroniska tjänsterbeslutsfattanderevisionKeva