RP 102/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 10 kap. 2 § i strafflagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av tvångsmedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum17.06.2020
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Tanja  Innanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförverkandepåföljd  ömsesidighet  EU-länder  förordningar  egendom  bevis  tvångsmedel  beslag (juridik)  personuppgifter  brottmål  Europeiska unionen 
Senast publicerat 04-08-2020 16:19