Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 102/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 12:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
895/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 kap. 2 § i strafflagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
896/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
897/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
898/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av tvångsmedelslagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
899/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.06.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådTanja InnanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020.

Första behandlingen

20.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad14.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

förverkandepåföljdömsesidighetEU-länderförordningaregendombevistvångsmedelbeslag (juridik)personuppgifterbrottmålEuropeiska unionen