Senast publicerat 12-05-2022 17:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
Stadfäst
08.10.2021
Författningssamlingen
870/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.06.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSari Alho Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.9.2021.

Första behandlingen

16.09.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.09.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.09.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.09.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2021
Behandlingen avslutad14.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

researrangörerturistbranschenbegränsningarcoronavirussmittsamma sjukdomarövervakninginsolvensavgifterstödformerbefrielseKonkurrens- och konsumentverket