Senast publicerat 23-09-2022 12:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi TerhemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företagarpensionerföretagarearbetspensionerinvalidpensionerarbetsinkomsteruniformitetlönerpensionsanstalterPensionsskyddscentralen