Senast publicerat 18-05-2022 10:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 103/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1048/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1049/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2016UndertecknareJord- och skogsbruksministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2016.

Första behandlingen

22.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 103/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 103/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad16.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fiskeripolitikfiskbeståndmarknader (ekonomi)fiskebåtarinformationsåtervinningkvoterÖstersjönfiskeEuropeiska unionen