RP 103/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.06.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandehandelsråd
Marjaana  Aarnikka
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 22-06-2020 14:04