Senast publicerat 01-03-2022 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 103/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
Stadfäst
05.11.2021
Författningssamlingen
913/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.06.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHenna  Huhtamäki Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021.

Första behandlingen

12.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 103/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.10.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 103/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2021
Behandlingen avslutad06.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

pensionerpensionssystemförflyttning och överföringarbetspensionerålderspensionEuropeiska unionen