Senast publicerat 03-04-2019 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 104/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om för- och efternamn
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
946/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
947/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.

Första behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2017
Behandlingen avslutad16.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förnamnsläktnamnvalfrihetmagistraterförsamlingarregistrerat partnerskapelektronisk ärendehanteringsamboendeäktenskapnamngivningutsatt tidsocial- och hälsovårdsreform