Direkt till innehållet

RP 104/2019 rd

Senast publicerat 04-08-2020 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 104/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
327/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
328/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2019UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådArto RajalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.

Första behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020
Behandlingen avslutad24.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

naturgasenergimarknadeninformationsutbytehandelminuthandelpersonuppgifterdatasekretesskonkurrensföretagaffärshemlighetdatasäkerhetutlämnande av uppgifterdistributionEuropeiska unionen