RP 104/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av energieffektivitetslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 kap. i lagen om bostadsaktiebolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 13 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum17.06.2020
Undertecknarenäringsminister
Mika  Lintilä
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Eriika  Melkas
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 22-06-2020 14:04