Direkt till innehållet

RP 105/2019 rd

Senast publicerat 18-08-2020 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 105/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
269/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.01.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådPekka KemppainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020.

Första behandlingen

11.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad06.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

översvämningaröversvämningsskyddregntorrhetinformationssystemväderlekföregripandenärings-, trafik- och miljöcentraler