Senast publicerat 07-07-2021 15:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 105/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär epidemiersättning
Stadfäst
09.10.2020
Författningssamlingen
687/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Stadfäst
09.10.2020
Författningssamlingen
688/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
09.10.2020
Författningssamlingen
689/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.06.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMikko HorkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.

Första behandlingen

22.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.09.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.09.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.09.2020
Behandlingen avslutad16.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

epidemierersättningarcoronavirusutkomststödsmittsamma sjukdomar