RP 105/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Moment eller budgetlagFörslag till tilläggsbudgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär epidemiersättning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.06.2020
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Mikko  Horko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 22-06-2020 14:04