Senast publicerat 08-07-2021 12:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 105/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
06.07.2021
Författningssamlingen
701/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.06.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa KatajamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

22.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021.

Första behandlingen

29.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.07.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.07.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.07.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.06.2021
Behandlingen avslutad28.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirustestkarantänintygresenärerpersontrafikgränskontrollerhandräckningutlänningaravvisninggränsövervakning