RP 106/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1655/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1656/2015
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1657/2015
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.10.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum03.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd och lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.11.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  apotek  läkemedelsersättningar  resekostnader  självrisk  partipriser  sjukvård  läkare  tandläkare  rehabilitering  arvoden  mediciner  Apoteksavgift 
Senast publicerat 20.4.2017 14:24