RP 106/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Statsbudgeten för 2018
Författningssamlingen1068/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum19.09.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum22.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 26.10.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.10.2017
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum19.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2017
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2018 i propositionerna RP 106, 176/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen AM 51/2017 rd förkastas Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.12.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum22.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.10.2017
Behandlingen avslutad11.12.2017
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 26.4.2019 14:27