Senast publicerat 26-04-2019 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2018
Författningssamlingen
1068/2017
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

21.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

22.09.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 26.10.2017.

Remissdebatt

26.10.2017
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.

Enda behandlingen

13.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

14.12.2017
Behandlingen av ärendet avbröts.

Enda behandlingen

14.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

14.12.2017
Behandlingen av ärendet avbröts.

Enda behandlingen

15.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

19.12.2017
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

20.12.2017
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2018 i propositionerna RP 106, 176/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen AM 51/2017 rd förkastas Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.12.2017
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.10.2017
Behandlingen avslutad11.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter